اطلاعات تماس شرکت

تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۵۷۶۱۲۶

تلفن ثابت: ۰۴۵۳۲۵۴۰۳۰۰

شماره فکس: ۰۴۵۳۲۵۴۲۳۳۶

پست الکترونیک: yashilnet@yahoo.com