آدرس دفتر فروشگاه یاشیل نت ساوالان: مشگین شهر – خیابان باهنر شمالی – روبروی محوطه گردشگری شیخ حیدر – مجتمع تجاری ساوالان  – طبقه اول- واحد ۱۴۹
.

دفتر مرکزی.

Enter street adress here. Or any other information you want.