اینترنت پر سرعت

  ریال300,000

   

  • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و براساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد.
  • این سرویس قابل تمدید نمی‌باشد، به این معنی که ترافیک باقیمانده (شامل ترافیک خود سرویس و ترافیک اضافه خریداری شده در طول دوره) قابل انتقال به دوره بعدی نیست.
  • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.
  • این سرویس دارای ساعت رایگان یا نیم بها نمی‌باشد.

   

  100 در انبار